Select Page

ABOUT US

จัดฟันใส JOYALIGN

การจัดฟันแบบไม่ใส่เหล็กจัดฟัน ออกแบบเฉพาะบุคคลควบคุมวางแผน และผลิตเครื่องมือจัดฟันทุกขั้นตอนด้วย โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3 มิติ มีความถูกต้องแม่นยำสูงจึงได้ผลการรักษาที่มีความสวยงาม เพียงแค่พิมพ์ฟันครั้งเดียวคุณก็จะเห็นภาพจำลองการเคลื่อนตัวของฟันทั้งก่อนจัด ระหว่างจัด และหลังจัดฟันเสร็จ